Chrismamis 2021

Woensdag 31 maart werd in de Sint-Bavo Kathedraal de jaarlijkse Chrismamis gevierd. In deze viering werden de wijdingsbeloften door de priesters hernieuwd en werd door Mgr. Hendriks de Heilige Oliën gezegend en het Heilig Chrisma gewijd.

In deze viering worden de oliën die bij het H. Doopsel en H. Vormsel, bij het Sacrament van de Zieken en bij de heilige Wijding worden gebruikt gewijd.
In de Chrismamis vieren we dat we Kerk zijn rond Jezus Christus, rond de sacramenten, verenigd in de Kerkgemeenschap in verbondenheid met elkaar.

Via Kathedraal tv kunt u deze bijzondere H. Mis nog bekijken en meevieren.