Tijdens de nachtmis hebben de pastores voor iedereen gebeden