Parochiesecretariaat

Algemene vragen en ledenadministratie. Doorgeven van aan- of afmeldingen voor het parochieblad, vrijwilligers, werkgroepen en het opgeven van misintenties.

Frans Netscherlaan 12
2071 AZ Santpoort-Noord
023 – 583 5785
parochiesecretariaat@parochiefranciscus.net

Uitvaarttelefoon
Het nieuwe telefoonnummer voor informatie over uitvaarten is: 06-300 39 046.

Misintenties
Vanaf 1 november kunt u al uw misintenties doorgeven aan het Parochiesecretariaat. Deze zullen in alle kerken van de parochie afgelezen worden.

Ruimtebeheer
Vanaf 11 november 2020 wordt ook het ruimtebeheer voor zowel ruimtes voor liturgisch gebruik, koorrepetities, vergadering of waardige verhuur vanuit het Parochiesecretariaat beheerd.

Wijzigingen
Adreswijzigingen, wijziging in de samenstelling van uw gezin, bezorging Franciscus Magazine…enz. Neem contact op met het Parochiesecretariaat.