Pastoraal Team

Het Pastoraal Team van de H. Franciscusparochie wordt gevormd door:

Pastoor-deken dr. G.J. (George) Paimpillil

Pastoor-deken dr. G.J. (George) Paimpillil

Priester Julius Elferink

Catechetisch medewerker Vincent Borgonjen

Het Pastoraal Team wordt ondersteund door het Secretariaat Pastoraal Team.

Post- en bezoekadres Pastoraal Team H. Franciscusparochie:
Rijksstraatweg 28
2022 DA Haarlem
06-556 27 670
e-mail: pastoraalteam@parochiefranciscus.net
Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.30 u. tot 12.30 u.