Pastoraal Team

Het Pastoraal Team van de H. Franciscusparochie wordt gevormd door:

Pastoor-deken dr. G.J. (George) Paimpillil

Pastoor-deken dr. G.J. (George) Paimpillil

Priester Julius Elferink

Catechetisch medewerker Vincent Borgonjen

Het Pastoraal Team wordt ondersteund door:
Secretariaat Pastoraal Team
Ingeborg Claessens
Rijksstraatweg 28
2022 DA Haarlem
06-556 27 670
e-mail
Openingstijden: maandag- t/m vrijdagochtend van 8.30 u.-12.30 u.