Pastoraal Team

Het Pastoraal Team van de H. Franciscusparochie wordt gevormd door:

Pastoor-deken drs. F.J. (Floris) Bunschoten    tel.: 06-411 68 657

Kapelaan J. (Julius) Elferink    tel.: 06-214 17 369

Catechesedocent V. (Vincent) Borgonjen    tel.: 06-504 34 719

Postadres:
Rijksstraatweg 28
2022 DA Haarlem
06-556 27 670
e-mail: pastoraalteam@parochiefranciscus.net