Pastoraal Team

Het Pastoraal Team van de H. Franciscusparochie wordt gevormd door:

Pastoor-deken dr. G.J. (George) Paimpillil

Pastoor-deken dr. G.J. (George) Paimpillil    tel.: 06-508 13 862

Priester Julius Elferink    tel.: 06-285 24 091

Catechetisch medewerker Vincent Borgonjen    tel.: 06-504 34 719

Het Pastoraal Team wordt ondersteund door het Secretariaat Pastoraal Team  
Post- en bezoekadres:
Rijksstraatweg 28
2022 DA Haarlem
06-556 27 670
e-mail: pastoraalteam@parochiefranciscus.net
Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.30 u. tot 12.30 u.