De vijf deelnemende parochies hebben allemaal hetzelfde bestuur.

  • de Adelbertusparochie (Adelbertuskerk)
  • de Parochiegemeenschap Schoten (Mariakerk)
  • de St. Engelmundusparochie Driehuis (Engelmunduskerk)
  • de parochie van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand (Santpoort/Velserbroek)
  • de parochiegemeenschap IJmuiden (Pieterkerk)

De bedoeling is dat vanuit alle vijf parochies in ieder geval één bestuurslid wordt geleverd voor de H. Franciscusparochie. Deze bestuursleden zijn geen vertegenwoordiger van de parochie van waaruit zij afkomstig zijn maar zij dragen een collectieve verantwoordelijkheid voor het functioneren van het totaal van de H. Franciscusparochie.