Over ons/contact

De H. Franciscusparochie is van start gegaan op 1 juli 2014. Per die datum zijn de bestuursleden van deze nieuwe parochie door de Bisschop van Haarlem-Amsterdam benoemd. De Franciscusparochie kent een werkgebied dat zich uitstrekt over Haarlem-Noord en de gemeente Velsen.

De vijf deelnemende geloofsgemeenschappen hebben allemaal hetzelfde bestuur.

 • R.K.H. Adelbertuskerk – Haarlem-Noord
 • Parochiegemeenschap Schoten – Haarlem-Noord
 • St. Engelmundusparochie – Driehuis
 • Parochie van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand – Santpoort-Noord
 • Parochiegemeenschap IJmuiden – IJmuiden
 

De H. Franciscusparochie is gevestigd op de Rijksstraatweg 28, 2022 DA HaarlemPastoraal Team

Het pastoraal team bestaat uit:

Wilt u informatie over doop, Eerste Heilige Communie en H. Vormsel dan kunt u contact opnemen per mail (pastoraalteam@parochiefranciscus.net). Wilt u contact in verband met een ziekenzalving/-zegen, dan kunt u bellen met kapelaan Julius (06-21417369).

Rijksstraatweg 28
2022 DA Haarlem
pastoraalteam@parochiefranciscus.netParochiesecretariaat

Het adres van het parochiesecretariaat is:
Frans Netscherlaan 12
2071 AZ  Santpoort-Noord
023 – 583 5785
parochiesecretariaat@parochiefranciscus.net

Het secretariaat is open op werkdagen van 09.30-12.00 uur en is het adres voor:

 • algemene vragen;
 • het opgeven van misintenties. Deze worden in alle kerken van de parochie voorgelezen; (adviesgift € 11 cash of via bankrekening NL 84 INGB 0007 2419 83)
 • doorgeven van verhuisbericht en wijziging van samenstelling binnen het gezin;
 • veranderingen voor bezorging Franciscus Magazine;
 • kerkelijke in- en uitschrijvingen;
 • het reserveren van een ruimte voor liturgisch gebruik, koorrepetities, vergadering of waardige verhuur.


Uitvaarttelefoon

Het telefoonnummer voor uitvaarten en informatie: 06-300 39 046.Bestuur van de H. Franciscusparochie i.o.

In het menu ‘Bestuur’ vindt u alle informatie omtrent het bestuur van de H. Franciscusparochie i.o..


PREVENTIEBELEID
De invoering van de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) maakt onderdeel uit van het preventiebeleid van de Nederlandse bisdommen, ordes en congregaties. De RK Kerk streeft een zorgvuldige omgang na met jonge mensen die aan de zorg van kerkelijke medewerkers zijn toevertrouwd. Ook wordt gevraagd om zorgvuldigheid waar het gaat om het beheer van persoonsgegevens en financiën.
Onze parochie voldoet aan de voorwaarden van een actief en gedegen preventie- en integriteitsbeleid. Wij volgen het beleid van de Bisschoppen van de Rooms Katholieke Kerk in Nederland.
Via deze link kunt u uw VOG aanvragen