De vijf deelnemende parochies hebben allemaal hetzelfde bestuur.

  • Adelbertusparochie (Adelbertuskerk)
  • Parochiegemeenschap Schoten (Mariakerk)
  • St. Engelmundusparochie Driehuis (Engelmunduskerk)
  • Parochie van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand (Santpoort/Velserbroek)
  • Parochiegemeenschap IJmuiden (Pieterkerk)

De bedoeling is dat vanuit alle vijf parochies in ieder geval één bestuurslid wordt geleverd voor de H. Franciscusparochie. Deze bestuursleden zijn geen vertegenwoordiger van de parochie van waaruit zij afkomstig zijn maar zij dragen een collectieve verantwoordelijkheid voor het functioneren van het totaal van de H. Franciscusparochie.

PREVENTIEBELEID
De invoering van de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) maakt onderdeel uit van het preventiebeleid van de Nederlandse bisdommen, ordes en congregaties. De RK Kerk streeft een zorgvuldige omgang na met jonge mensen die aan de zorg van kerkelijke medewerkers zijn toevertrouwd. Ook wordt gevraagd om zorgvuldigheid waar het gaat om het beheer van persoonsgegevens en financiën.
Onze parochie voldoet aan de voorwaarden van een actief en gedegen preventie- en integriteitsbeleid. Wij volgen het beleid van de Bisschoppen van de Rooms Katholieke Kerk in Nederland.
Via deze link kunt u uw VOG aanvragen