Over ons

De H. Franciscusparochie is van start gegaan op 1 juli 2014. Per die datum zijn de bestuursleden van deze nieuwe parochie door de Bisschop van Haarlem-Amsterdam benoemd. De Franciscusparochie kent een werkgebied dat zich uitstrekt over Haarlem-Noord en de gemeente Velsen.

De vijf deelnemende geloofsgemeenschappen hebben allemaal hetzelfde bestuur.

  • R.K.H. Adelbertuskerk – Haarlem-Noord
  • Parochiegemeenschap Schoten – Haarlem-Noord
  • St. Engelmundusparochie – Driehuis
  • Parochie van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand – Santpoort-Noord
  • Parochiegemeenschap IJmuiden – IJmuiden
 

De H. Franciscusparochie is gevestigd op de Rijksstraatweg 28, 2022 DA HaarlemSecretariaat Pastoraal Team

Wilt u een pastor spreken of wilt u informatie over vieringen, doop, Eerste Heilige Communie, H. Vormsel, ziekenzalving/-zegen dan kunt u het Secretariaat Pastoraal Team bellen of mailen.

Rijksstraatweg 28
2022 DA Haarlem
06-556 27 670
Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.30 u. tot 12.30 u.
pastoraalteam@parochiefranciscus.netParochiesecretariaat

Hier kunt u terecht voor reserveringen van ruimtes, de uitvaarttelefoon, algemene vragen en vragen over ledenadministratie, het doorgeven van aan- of afmeldingen voor het parochieblad, het opgeven van misintenties…..

Frans Netscherlaan 12
2071 AZ Santpoort-Noord
023 – 583 5785
Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 9.30 u. tot 12.00 u.
parochiesecretariaat@parochiefranciscus.net

Kijk hier voor gedetailleerde informatie van het Parochiesecretariaat.PREVENTIEBELEID

De invoering van de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) maakt onderdeel uit van het preventiebeleid van de Nederlandse bisdommen, ordes en congregaties. De RK Kerk streeft een zorgvuldige omgang na met jonge mensen die aan de zorg van kerkelijke medewerkers zijn toevertrouwd. Ook wordt gevraagd om zorgvuldigheid waar het gaat om het beheer van persoonsgegevens en financiën.
Onze parochie voldoet aan de voorwaarden van een actief en gedegen preventie- en integriteitsbeleid. Wij volgen het beleid van de Bisschoppen van de Rooms Katholieke Kerk in Nederland.
Via deze link kunt u uw VOG aanvragen