Over ons

De H. Franciscusparochie is van start gegaan op 1 juli 2014. Per die datum zijn de bestuursleden van deze nieuwe parochie door de Bisschop van Haarlem-Amsterdam benoemd. De Franciscusparochie kent een werkgebied dat zich uitstrekt over Haarlem-Noord en de gemeente Velsen.

De vijf deelnemende geloofsgemeenschappen hebben allemaal hetzelfde bestuur.

  • Adelbertusparochie (Adelbertuskerk)
  • Absis van de Mariakerk
  • St. Engelmundusparochie Driehuis (Engelmunduskerk)
  • Parochie van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand (Santpoort/Velserbroek)
  • Parochiegemeenschap IJmuiden (Pieterkerk)


Pastoraal Team

Secretariaat Pastoraal Team
Ingeborg Claessens
Rijksstraatweg 28
2022 DA Haarlem
06-556 27 670
pastoraalteam@parochiefranciscus.netParochiesecretariaat H. Franciscusparochie

Vanaf 2 juni 2020 is er in de H. Franciscusparochie een parochiesecretariaat van start gegaan in het Parochiecentrum in Santpoort-Noord. Op termijn zal dit secretariaat de huidige vijf secretariaten vervangen.
Frans Netscherlaan 12
2071 AZ Santpoort-Noord
023 – 583 5785
parochiesecretariaat@parochiefranciscus.netPREVENTIEBELEID

De invoering van de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) maakt onderdeel uit van het preventiebeleid van de Nederlandse bisdommen, ordes en congregaties. De RK Kerk streeft een zorgvuldige omgang na met jonge mensen die aan de zorg van kerkelijke medewerkers zijn toevertrouwd. Ook wordt gevraagd om zorgvuldigheid waar het gaat om het beheer van persoonsgegevens en financiën.
Onze parochie voldoet aan de voorwaarden van een actief en gedegen preventie- en integriteitsbeleid. Wij volgen het beleid van de Bisschoppen van de Rooms Katholieke Kerk in Nederland.
Via deze link kunt u uw VOG aanvragen