Sacramenten

De Rooms Katholieke kerk kent zeven sacramenten.

 • Drie initiatiesacramenten (opname in de kerk)
  • Doopsel,
  • Communie
  • Vormsel
 • Huwelijk
 • Boete en verzoening
 • Wijding
 • Ziekenzalving