R.K. Begraafplaats St. Bavo

Locatie van de begraafplaats
Rijksstraatweg 357 Haarlem-Noord. De ingang is rechtsachter voorbij de kerktoren.

Informatie


Betaling begrafenis, verlenging grafrechten en donaties

Bankrekeningnummer: NL78 INGB 0000 0980 41 t.n.v. R.K. Parochiegemeenschap Schoten.

Kerkhofbeheer
Kerkhofbeheerder: Leo van Tol, tel.: 06-101 50 163 of via e-mail: tol00693@planet.nl.
Indien afwezig dan kunt u contact opnemen met Hans van Kuijeren:
tel.: 06-126 26 258 of e-mail: hansvankuijeren@hotmail.com.

Contact
U kunt alle informatie over deze begraafplaats ook opvragen bij kerkhofbeheer via het Parochiesecretariaat H. Franciscusparochie i.o.
Frans Netscherlaan 12
2071 AZ Santpoort-Noord
Tel.: 023 – 583 57 85
E-mail: parochiesecretariaat@parochiefranciscus.net.
Het secretariaat is geopend ’s morgens op maandag t/m vrijdag vanaf 09.30 – 12.00 uur.