Kaarsjes

Dit is de plek van de H. Franciscusparochie waar je een digitaal kaarsje hebt opgestoken.

Kaarsje voor: Kaarsje altijd brandend
Ton en José Joosten

Van:
JP en Anneke van Os

Dat Ton en José goed door deze tijd heen zullen komen.
Lieve moeder Maria, wees hun nabij en sla uw mantel om hen heen.Kaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Ton Cassee

Van:
Ton Joosten

Een zeer positief ingestelde priester is van ons heen gegaan. Heel veel heeft hij betekend voor pelgrims in de bedevaartsplaats Lourdes. Dat hij moge rusten in Vrede.Kaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Anneke en Jan Pieter

Van:
Olga Leurs

Heel veel sterkte in deze moeilijke tijd.Kaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Rebecca Blais

Van:
Peter Heins

Voor een spoedige genezing, Gods steun en Genade in deze moeilijke tijd.Kaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Gatha

Van:
Yvonne

Gebed voor kracht tegen eenzaamheid nu er zoveel activiteiten zijn stilgelegd en social distantie ook noodzakelijk is. Ik denk aan je en bid voor je.Kaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Corrie en Henk

Van:
Familiekoor

Uit het allerdiepste van ons hart heel geestkrachtKaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Paul Jelger Jet

Van:
Mama

ErbarmedichKaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

voor de corona-zieken

Van:
Joke

Dat zij genezing vinden en/of berusting in het ziek zijn.Kaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Gert-Jan

Van:
Gatha

Dat god hem bespaart en kracht geeft aan Jose en zijn familie.Kaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Corrie Haver

Van:
Agnes

God,
Give huge strength for Corrie en her family in this difficult time.
Especially for GertJan, Corrie’s son in law and Corrie’s brother, Bertus, who have just passed away.
God, wij bidden U verhoor ons….Kaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Voor alle mensen in de verzorgingshuizen en hun familie

Van:
Diaken John

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, waar vandaan komt mijn hulp?
De hulp komt tot mij van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft.
Hij laat Uw voet niet wankelen, uw behoeder valt niet in slaap.
Zie: niet sluimert, niet slaapt de behoeder van Israël.
De Heer is uw behoeder, de Heer is schaduw voor u aan uw rechterzijde.
Bij dag zal de zon u niet steken, noch de maan in de nacht.
De Heer zal u behoeden voor alle kwaad, behoeden wil Hij uw ziel.
Hij behoedt uw ingaan en uw uitgaan van nu af tot in eeuwigheid. (Psalm 121).Kaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Johan

Van:
Maria

Om zegen voor Johan in deze laatste dagen van zijn leven.Kaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

alle Lourdes-pelgrims

Van:
Bernadette

Omdat de Lourdes-bedevaart nu niet door kan gaan bid ik voor al die mensen, die nu teleurgesteld zijn. Maar ook voor alle mensen, ziek of gezond, die nu niet in Lourdes terecht kunnen.
Ook bid ik voor de inwoners van Lourdes, die op vele manieren altijd klaar staan om de bedevaartgangers te ontvangen.
Dat dit lichtje hun en onze levensweg mag verlichtenKaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Voor alle vrijwilligers en zanger van de Engelmunduskerk

Van:
Olga Leurs

Eeuwige God, trek met ons mee
door alle seizoenen van het leven.
Trek met ons mee van het begin tot het einde.
Trek met ons mee van nu naar morgen.
Trek met ons mee in de cirkelgang, van tijd en eeuwigheid. AmenKaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Voor mijn kleindochter dochter Danique

Van:
Olga Leurs

Heel veel sterkte met werk en school.
OmaKaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Voor de hele wereld, en sterkte voor ieder die getroffen is door die virus.

Van:
Han Brouwer – van der Putten

Ik bid om sterkte voor ieder die door deze virus is besmet.
Dat God hun de kracht geeft met geduld hun lijden te dragen.Kaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Alle pastores

Van:
Frederika

Dat ze hun tijd toch kunnen invullen in deze rare tijd zonder alle kerkvieringen en voor alle vrijwilligers van onze Moeder van de Verlosserkerk.Kaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Voor alle verzorgenden die zich inzetten voor de corona patiënten.

Van:
Gatha Hoogland

Ik wil gebed voor al die mensen die zich met hart en ziel inzetten voor de zieke medemensen.Kaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Ed Hoogland

Van:
Gatha Hoogland

Voor mijn lieve man die met zijn ziekte dit niet mee hoeft te maken. Ik bid om kracht .Kaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Voor vader en moeder

Van:
Bernadet

Voor mijn vader en moeder, Oma Annie en Opa Henk. Die niet meer bij ons zijn…Kaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Gatha

Van:
Agnes

God,
Geeft Gatha Uw sterke kracht in deze moeilijke tijd.
Bijzonder dat Gatha hebt Ed niet zo lang geleden verloren. Moge Ed ziel in vrede rusten.Kaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Yonas Yudistira

Van:
Agnes

Moge God neem de ziekte van Yonas weg dat hij snel gezond worden.Kaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Kees

Van:
Carin

Ik mis je….Kaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Alle kinderen en grootouders

Van:
Luisa Hagens

Voor alle kindjes die hun grootouders nu niet kunnen zien. Maar ook voor alle oma’s en opa’s die hierdoor hun kinderen en kleinkinderen moeten missen. Dat we snel weer bij elkaar mogen zijn na deze onzekere Corona- periode.Kaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Voor alle mensen die eenzaam thuis zitten.

Van:
Gerard en Joke van de Mast

Dat ze de moed niet verliezen en medemensen treffen die hen opbeuren.Kaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Voor de zachtmoedigen, de mensen zonder ego

Van:
sjakkie

Jezus zegt: ‘Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven.’Kaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Eva-Maria Brandjes

Van:
Diaken John

Dat je nu mag leven voor eeuwig in het Licht.
á Dieu.Kaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Peter

Van:
Els

Ik bid om genezing voor een goede vriend van mijn vader die nu voor zijn leven vecht op de intensive care, helaas is hij gegrepen door het coronavirus en heeft hij een dubbele longontsteking.Kaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Anny Knijnenburg

Van:
Ingrid Dekker

Lieve Vader in de Hemel wilt U Anny bijstaan en bij U mogen ontvangen. Zodat zij van pijn en benauwdheid is verlost.Kaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Alle parochianen

Van:
Pastoor George

Hemelse Vader, Moge deze epidemie
ons daardoor geven
minder ik-gericht te zijn,
minder indi­vi­dua­lis­tisch
en ons hart meer openen
voor al die andere mensen in de wereld
die zoveel slechter af zijn.


 

Kaarsje voor: Kaarsje altijd brandend
Alle zieke mensen

Van:
Greetje

Ik steek een kaarsje op voor alle mensen die zijn overleden en een kaarsje voor de mensen die besmet zijn met het coronavirus, dat al deze mensen mogen genezen.


 

Kaarsje voor: Kaarsje altijd brandend
Jan

Van:
Dirk van Eeken

Moeder Maria wees onze hulp in deze moeilijke tijd. Ik bid voor jou Jan.