Kaarsjes

Dit is de plek van de H. Franciscusparochie waar je een digitaal kaarsje hebt opgestoken.

(Heb je een intentie en wil je een kaarsje aansteken, klik dan op deze link, hier kun je een intentie opgeven.)

Kaarsje altijd brandend

Kaarsje voor: 
Antoon van Bugnum

Van:
sjakkie

Zoals je deel hebt aan elkaars Leven, heb je ook deel aan elkaars Dood.
Lieve Antoon deze kaars is voor jou, omdat je nu in alle rust in de Hemel bent.Kaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Nel Jansen- Heeremans

Van:
Anja Jansen

Geef haar de eeuwige rust.Kaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Piet van der Westen

Van:
De kinderen

Dat je nu mag rusten in de handen van je Verlosser.Kaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Lena

Van:
Irene

Lieve Vader, ik bid voor een succesvol verloop van de ingreep van Lena. Dat zij voorspoedig mag herstellen en naar haar familie thuis mag gaan. Dank U Heer voor het verhoren van al onze gebeden.Kaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

De verpleegkundigen in regio

Van:
Ingrid

Lieve Here Jezus, wilt U op voorspraak van Uw moeder, Maria, de verpleging beschermen tegen corona.
Dat U Heer, de zorgorganisatie de kracht en energie mag geven om door te gaan.

Wij loven en danken U voor Uw bijstand.Kaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Erna Hagen

Van:
Jan Schouten

Voor een spoedig algeheel herstel van een ernstige aandoening in de slokdarm.Kaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Mgr. Ad Simonis

Van:
Janny en John

Rust zacht in de handen van je Heer.Kaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Familie

Van:
Piet Hoogendoorn

Dank voor die fijne vakantiedagen.Kaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Oenze Feitsma

Van:
Alexandra Feitsma

Ik hoop dat je in de hemel bent papa.Kaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Annie Knijnenburg

Van:
Ingrid

Lieve Heer wilt U zondag Annie ontvangen in Wittem bij de Gerardus-en Maria kapel als een eeuwige pelgrim en haar familie steunen in hun verdriet.
R.I.P
IngridKaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Lena

Van:
Vivian

Lena met alle gebeden verzoeken wij/ik aan onze lieve heer om jou helemaal te laten herstellen zodat je kan genieten van wat je hebt opgebouwd door heel hard te werken en van jouw kinderen /kleinkinderen love you God love Lena en vader in de hemel blijft onze gebed horen voor deze fantastische vrouw.Kaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Lena

Van:
Xaviera

Dear aunty Lena❤. Ik bid elke dag voor u. Ik hoop dat u snel beter wordt en weer de oude zal zijn. May the good lord forever bless your beautiful soul. I miss you and I love you.Kaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Lena

Van:
Farida

Lieve tante Lena,

Ik dank God dat hij over u waakt en u beter maakt. Ik hoop dat u spoedig mag herstellen en dat u weer samen kan zijn met uw gezin.
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.Kaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Lena

Van:
Stephanie

Lieve Heer ik dank U dat wij met mama hebben gesproken en zijn zo dankbaar voor haar herstel. Wij blijven bidden en geloven dat zij heel gauw beter wordt en naar huis mag komen.Kaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Lena

Van:
Urmia

Wij vragen de HEER om een spoedig herstel voor Lena.
“HEER, wees deze lieve, hardwerkende vrouw, moeder, oma, enz. genadig.”Kaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Lena

Van:
Martha

Lieve Lena
Ik breng je vandaag wederom tot God. Omdat je een kind bent van Hem. Vader ik vraag U, om Uw engelenscharen rondom Lena te zetten om haar te beschermen, zodat U door kan gaan met het proces van genezing voor Lena. Ik bid dat u ook alle andere zieken zal genezen. Uw aanraking Vader is een balsem van binnen en van buiten. In de naam van Uw zoon Jezus Christus die met Uw leeft en heerst. God in alle eeuwen der eeuwen. AmenKaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Lena

Van:
Maureen

Lieve Lena, ik bid elke dag de Rozenkrans voor jou en alle andere zieken. Kom gauw terug bij ons, wij houden heel veel van jou.
MamaKaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Lena

Van:
Irene

Wij bidden voor beterschap van onze lieve Lena, dat zij voorspoedig mag herstellen. Wij danken U Heer, dat U onze gebeden wil verhoren en voor de kracht die wij van U ontvangen en de wijsheid en liefde van het verplegend personeel en de doktoren om voor alle zieken te zorgen. AmenKaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Lena Chin

Van:
Veronica

Lena ik steek deze kaars voor jou aan
Kom gauw terug in ons midden
Ik mis jeKaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Lena en familie

Van:
Ad

Bescherm Lena die erg ziek is door het virus in Suriname, hoop op goede genezing en bemoediging voor haar familie.Kaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Voor de 300.000 daklozen in Beiroet die lijden omdat zij door de ontploffing geen middelen van bestaan meer hebben. 

Van:
Een parochiaan van de H. Franciscusparochie

Ik bid voor kracht en sterkte voor al deze mensen. Dat Onze Lieve Heer hen kracht en moed geeft om deze zware tijd door te komen.Kaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Janny van Broeck

Van:
Diaken John

Rust zacht in de handen van de Heer.
Janny en JohnKaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Piet

Van:
Diaken John en Janny Versteeg

Dat God genadig mag zijn en je snel uit je lijden mag verlossen.Kaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Ds. René van der Rijst en gezin

Van:
Diaken John

Voor René en zijn gezin. dat Gods liefde hen in deze moeilijke tijd mag omgeven en dat zij zich gedragen weten door het gebed van heel veel mensen.Kaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

De regering

Van:
Benno siers de

Een kaarsje opdat ze veel meer geld uitgeven aan ontwikkelingshulp en ze de wijsheid en mededogen ontwikkelen voor al die mensen die zo lijden. Het verschil met Nederland is iets om je persoonlijk voor hoort te schamen.Kaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Jeanine van Ooijen

Van:
Ingeborg

Ik bid en steek een kaarsje aan voor een goede uitslag van de Coronatest van mijn lieve vriendin Jeanine. Voor wie het Noveengebed mee wil bidden voor bescherming tegen het coronavirus: Hier kunt u een gebedskaart Corona 2020 vinden.Kaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Henk Wolterman

Van:
sjakkie

25 juli 1978, Vader

Gods plan met jou leven
trauma van mijn jeugd.
Nooit uit mijn gedachten
voor altijd in mijn hartKaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Henriëtte de Bruijn

Van:
Peter Heins

Uit dankbaarheid bij het bereiken van haar 50 jarige leeftijd, en om zegen voor het gezin, opdat we in goede harmonie nog jaren in elkaars nabijheid mogen zijn!Kaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Voor alle bewoners van onze flat

Van:
Piet Hoogendoorn

Dat wij als bewoners in deze tijd liefdevol samen leven en respecteren.Kaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Kinderen

Van:
Piet Hoogendoorn

Dat ons gezin gezond mag blijven.Kaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Ingrid

Van:
Diaken John en Janny Versteeg

Voor volledig herstel van je arm en je hand.Kaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Diaken John & Mevrouw Versteeg, dat u beiden weer snel mag beter worden.

Van:
Ingrid

Dat de Here Jezus beiden in bescherming mag nemen, en de ziekte mag verminderen ofwel genezen.Kaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Henk Wolterman

Van:
Sjakkie

Ik brand een kaars op 14 juni
voor je verjaardag en Vaderdag
en …
Voor het Hoogfeest van het Allerheiligst sacramentKaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

John Albert S

Van:
Annie S

Laat de Arts P. Scholten medeleven, compassie hebben en nog 6 weken bij geven. Een goed gesprek hebben. Geen Corona in de Familie.
Gezondheid liefde en geluk in ons gezin. Vanmiddag echt ’n kaarsje opsteken daarvoor.Kaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Gerard

Van:
Ingrid

9 juni 1975
Ik mis je Gerard.
R.I.P.
Jouw Puck

IngridKaarsje voor: Kaarsje altijd brandend
Jolanda, Teun en Ties

Van:
Els

Een gebed uit dankbaarheid voor de geboorte van Ties. En een gebed voor snel herstel van zijn moeder Jolanda. Dat ze snel als gezin thuis kunnen gaan genieten van dit kleine grote wonder!Kaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Emma van Wattingen-Rijbroek

Van:
Hans Nagelhout

Veilig in Jezus’ armen.Kaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Bewoners van onze flat

Van:
Piet

Beste God. help ons allen om het Coronagebeuren te dragen En dat wij allen als beter mens verder levenKaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Frans Kunst – parochiaan Pieterkerk

Van:
sjakkie

Jaartijd 25 mei 2019 – 25 mei 2020

Snel gaat de tijd…
Jij bent er
Herinneringen blijvenKaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Pater Jan Bouwman

Van:
Dody Thiel

Voor de gezondheid van Pater Jan Bouwman in klooster Oud Bijdorp in Voorschoten.Kaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Voor Ed

Van:
Gatha

Voor mijn lieve man die nu een half jaar geleden is overleden en zich geborgen weet bij Maria. Lieverd ik mis je.Kaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Ellen

Van:
Diaken John

Voor Ellen. Dat je een goed nieuw levensjaar tegemoet mag gaan, ondanks alle eenzaamheid.Kaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Annie Knijnenburg

Van:
Ingrid Dekker

Een gebed voor jou en je naaste dierbaren, die nu definitief afscheid van je omhulsel moeten gaan nemen.
Dat de Engelen je zullen dragen. En de Heer zal waken over jou en de nabestaande.
Rust zacht. Je blijft in mijn hart.Kaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Gerard en Tini

Van:
Ingrid Dekker

Partir c’est mourir un peu.Kaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Anny Knijnenburg

Van:
Ingrid Dekker

Johanna Philomena Cornelia Knijnenburg (Annie). Vandaag een stil gebed voor jou.Kaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Anny Knijnenburg

Van:
Ingrid Dekker

Lieve Anny je bent nu bij Onze Vader. Wij danken God.
RIPKaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Anny Knijnenburg

Van:
Ingrid Dekker

De Heer is mijn Herder
Here Jezus, Anny is nu in diepe slaap gebracht, wilt U haar ontvangen in Uw Hemelse rijk. Daar waar zij verlossing bij U mag vinden.Kaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Mijn moeder en alle moeders in de wereld

Van:
Sjakkie

God kon niet overal zijn, daarom maakte Hij moeders.
(Joods spreekwoord)Kaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Jeanine

Van:
Een parochiaan van de H. Franciscusparochie i.o.

Als duwtje in de rug voor beterschap bij het herstel van een langdurige schouderblessure.Kaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

De hele wereld

Van:
Parochiaan

Voor liefde, geduld, vertrouwen, begrip, verdraagzaamheid. Verlies elkaar niet.Kaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Ingrid

Van:
Vriendinnetje

Onze Lieve Heer, maakt u s.v.p. even tijd voor Ingrid.Kaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Annie Knijnenburg

Van:
I. Dekker

Lieve Heer Zou U voor een stervende vrouw willen bidden. Zij is nog in ons midden. Al wordt het lichaam steeds zwakker.Kaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Voor mijn kinderen en familie

Van:
P. Hoogendoorn

Dat mijn kinderen en kleinkinderen de Corona crisis goed doorkomen en ook mijn hele familie.
Maar ook ons hele land.Kaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Arnoud Muller senior

Van:
Manon

Lieve Almachtige Vader,

Mijn hart gaat uit naar mijn pa die zo ziek is. Ik bid dat hij Uw zoon als redder zal aanvaarden voor hij sterft.

In Jezus naam, amenKaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Johan

Van:
Diaken John Versteeg

Dat je nu gedragen mag worden op de schouders van de Goede herder.Kaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Maria

Van:
Diaken John Versteeg

Dat Gods Liefde en de liefde van de mensen om je heen als een warme deken over je komt.Kaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Jan

Van:
sjakkie

Uit dank voor een nieuw Levensjaar! Dat God bij je zal zijn en je kracht geeft om de juiste keuze te maken.Kaarsje voor: Kaarsje altijd brandend
Voor alle mensen die het moeilijk hebben.

Van:
Gatha

Geef de mensen die alleen zijn kracht en zegen ze symbolisch met gewijd water.Kaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Voor al onze parochianen

Van:
Diaken John

Dat de vieringen en de uitreiking van de H. communie zo snel mogelijk hervat mogen worden.Kaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Isabella

Van:
Janny

Veel sterkte in deze moeilijke tijd.Kaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Familie en de Wereld

Van:
Piet Hoogendoorn

Voor vrede op de wereld en dat het goede medicijn wordt gevonden.Kaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Papi Martinus

Van:
Agnes

God geeft kracht voor hem en onsKaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Wil en Joop Marechal

Van:
Carol en Bernadette

Een kaarsje ter herinnering aan Joop, voormalig organist van onze kerk en voor Wil veel kracht en sterkte om dit grote verlies te dragen.Kaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Pater Bob Bordaan, Augustijn

Van:
Diaken John

Dat je nu de beloning mag ontvangen voor je vele, harde werk.Kaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

P.L.F. Meegdes

Van:
L.C.J. Meegdes met gezin en B.L.M. Meegdes met gezin

Onze (schoon)vader en opa is op 08-04-2020 a.g.v. Corona overleden. Hij was a.g.v. dementie al enige jaren woonachtig in verzorgingshuis Breezicht in IJmuiden. Wij zullen hem nooit vergeten.

Uw wereld werd steeds kleiner
de deur ging langzaam dicht
Iedere dag toch verder
uw reis naar het eeuwige licht
Zoveel vragen zonder antwoord
wat ging er in u om?
Niemand kan het nog vertellen
alleen God die weet waaromKaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Voor mijn vader die op 16 april is overleden

Van:
Jetty Koestal-Draaisma

Ga in vredeKaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

De broer van Anneke

Van:
Een parochiaan van de H. Franciscusparochie

Dat mijn gebed om kracht en vertrouwen hem mag ondersteunen bij het doorstaan van het coronavirus en hem snel weer beter mag maken.

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
Heer, open mijn hart voor uw Geest die troost en sterkt.
Geef mij een woord van hoop en vrede.Kaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Leonie Kroon

Van:
Olga Leurs

Lieve Leonie
Veel sterkte in deze moeilijke tijd.
Ik denk aan je.Kaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Voor de mensen die mij steunen in deze moeilijke tijd

Van:
Gatha

Voor alle mensen die oog en aandacht hebben voor anderen mensen die het moeilijk hebben, geef ze kracht om dat vol te houden, daar bidden wij voor.Kaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Marleen

Van:
Diaken John

Voor algehele genezing.Kaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Elly

Van:
Diaken John

Dat er verzoening mag plaats vinden en inkeer.Kaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Maria Janszen en dochter Elly

Van:
Diaken John

Voor Maria, die 1e Paasdag ’s avonds aan het coronavirus is overleden en voor dochter Elly, die 2e Paasdag ’s morgens ook aan het coronavirus is overleden. Dat jullie samen mogen zijn opgenomen in de heerlijkheid van de Verrezen Heer.Kaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Meintje Geerlings

Van:
Diaken John

Nu jouw Hennie is overleden, bid ik voor jou om kracht en steun en voor goede verzorging in het verzorgingshuis, nu je de begrafenis van Hennie niet kunt meemaken.Kaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Hennie Geerlings

Van:
Diaken John

Ik bid, dat je nu de Heer mag zien van aangezicht tot aangezicht en dat Hij je liefdevol bij Hem opneemt.Kaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Anny

Van:
I. Dekker

Voor Anny die heel erg ziek is.Kaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Dieuwke

Van:
I. Dekker

Dat onze lieve Heer haar mag steunen in het verpleeghuis wat in quarantaine is.Kaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Peter

Van:
Els

Lieve God, Peter is wakker geworden uit de narcose en heeft de corona overwonnen. Hij reageert echter nog niet op de prikkels om hem heen of op zijn familie. Wij zijn dankbaar dat hij nog leeft en dat zijn vrouw hem weer mag bezoeken, maar willen u vragen om hem verder te genezen en bidden om een volledig herstel.Kaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Floor en Djo

Van:
Peter Heins

Moge God zijn genade tonen door de smeekbede voor de genezing van dit nare virus te verhoren. Ik wens alle patiënten sterkte in hun strijd
Alle artsen en zorgenden verdienen onze stem en respect. AmenKaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Hannie

Van:
Diaken John

Voor Hannie. Haar man Ton is overleden aan het coronavirus en zelf ligt ze ook me corona in St. Jacob.
Ze kan nu niet bij de begrafenis zijn van haar eigen man en haar zoon zit vast in Italië.
Ik wens haar veel sterkte en geloof in deze vreselijke tijd.Kaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Ton

Van:
Diaken John

Voor Ton, die is overleden aan het coronavirus.
Dat je nu Pasen mag vieren in het eeuwige Licht.Kaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Denise, verpleegkundige

Van:
I. Dekker

Dat ondanks de druk van de zorg, verpleegkundige Denise morgen haar examen mag behalen. Lieve Heer, mag ik U vragen deze moedige vrouw bij te staan.Kaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Truus Kruisman

Van:
Ria Kruisman

Lieve zus Truus, ik hoop en bid voor jouw herstel. Blijf strijden…xxKaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

de Moeder van GertJan

Van:
Familiekoor

Als bemoediging en ons medeleven. God geeft kracht.Kaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Jose en de kinderen

Van:
Familiekoor

Als bemoediging en ons medeleven. God geeft kracht.Kaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Corrie en Henk

Van:
Familiekoor

Als bemoediging en ons medeleven met jullie verlies.Kaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Alle zieken met het coronavirus

Van:
P. Hoogendoorn

Heer zorg dat de mensen die ernstig ziek zijn door dit virus weer snel bij hun geliefde zijn.Kaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Els Nuus, vanwege het overlijden van haar levenspartner

Van:
Jo Verweij

Beste Els en familie, langs deze weg condoleer ik u allen met het overlijden van Arnold en wens u allen heel veel sterkte.Kaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Linda Botman

Van:
Mirjam

Dat ze gezond blijft bij haar werk in het ziekenhuis in Amsterdam.Kaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Ruud Ooms

Van:
O.L. Leurs-Brandhoff

Lieve Ruud,
Ik bid voor jouw en denk daarbij ook aan Henny.
wat mis ik alles, maatje.Kaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Carla en haar gezin

Van:
Ingrid Dekker

Voor ondersteuning nu zij haar ouders niet kan zien.Kaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Yvonne

Van:
Familiekoor

Gecondoleerd en veel sterkte.Kaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Corrie en Henk

Van:
Familiekoor

Jullie zijn in onze gedachten en denken heel veel aan jullie.
Sterkte en veel geestkracht.Kaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

GertJan en Jose

Van:
Familiekoor

Gertjan/Jose, wij gaan stug door met kaarsjes opsteken en schietgebedjes
naar boven sturen voor jullie zielenheil. Sterkte.Kaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Yvonne

Van:
Gatha

Ik bid voor Yvon dat zij kracht krijgt bij de zorg voor haar man, schoonzus, en moeder en dat ze het vol kan houden.Kaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Ton en José Joosten

Van:
JP en Anneke van Os

Dat Ton en José goed door deze tijd heen zullen komen.
Lieve moeder Maria, wees hun nabij en sla uw mantel om hen heen.Kaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Ton Cassee

Van:
Ton Joosten

Een zeer positief ingestelde priester is van ons heen gegaan. Heel veel heeft hij betekend voor pelgrims in de bedevaartsplaats Lourdes. Dat hij moge rusten in Vrede.Kaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Anneke en Jan Pieter

Van:
Olga Leurs

Heel veel sterkte in deze moeilijke tijd.Kaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Rebecca Blais

Van:
Peter Heins

Voor een spoedige genezing, Gods steun en Genade in deze moeilijke tijd.Kaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Gatha

Van:
Yvonne

Gebed voor kracht tegen eenzaamheid nu er zoveel activiteiten zijn stilgelegd en social distantie ook noodzakelijk is. Ik denk aan je en bid voor je.Kaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Corrie en Henk

Van:
Familiekoor

Uit het allerdiepste van ons hart heel geestkracht.Kaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Paul Jelger Jet

Van:
Mama

Erbarmedich.Kaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

voor de corona-zieken

Van:
Joke

Dat zij genezing vinden en/of berusting in het ziek zijn.Kaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Gert-Jan

Van:
Gatha

Dat god hem bespaart en kracht geeft aan Jose en zijn familie.Kaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Corrie Haver

Van:
Agnes

God,
Give huge strength for Corrie en her family in this difficult time.
Especially for GertJan, Corrie’s son in law and Corrie’s brother, Bertus, who have just passed away.
God, wij bidden U verhoor ons….Kaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Voor alle mensen in de verzorgingshuizen en hun familie

Van:
Diaken John

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, waar vandaan komt mijn hulp?
De hulp komt tot mij van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft.
Hij laat Uw voet niet wankelen, uw behoeder valt niet in slaap.
Zie: niet sluimert, niet slaapt de behoeder van Israël.
De Heer is uw behoeder, de Heer is schaduw voor u aan uw rechterzijde.
Bij dag zal de zon u niet steken, noch de maan in de nacht.
De Heer zal u behoeden voor alle kwaad, behoeden wil Hij uw ziel.
Hij behoedt uw ingaan en uw uitgaan van nu af tot in eeuwigheid. (Psalm 121).Kaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Johan

Van:
Maria

Om zegen voor Johan in deze laatste dagen van zijn leven.Kaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

alle Lourdes-pelgrims

Van:
Bernadette

Omdat de Lourdes-bedevaart nu niet door kan gaan bid ik voor al die mensen, die nu teleurgesteld zijn. Maar ook voor alle mensen, ziek of gezond, die nu niet in Lourdes terecht kunnen.
Ook bid ik voor de inwoners van Lourdes, die op vele manieren altijd klaar staan om de bedevaartgangers te ontvangen.
Dat dit lichtje hun en onze levensweg mag verlichtenKaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Voor alle vrijwilligers en zanger van de Engelmunduskerk

Van:
Olga Leurs

Eeuwige God, trek met ons mee
door alle seizoenen van het leven.
Trek met ons mee van het begin tot het einde.
Trek met ons mee van nu naar morgen.
Trek met ons mee in de cirkelgang, van tijd en eeuwigheid. AmenKaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Voor mijn kleindochter dochter Danique

Van:
Olga Leurs

Heel veel sterkte met werk en school.
OmaKaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Voor de hele wereld, en sterkte voor ieder die getroffen is door die virus.

Van:
Han Brouwer – van der Putten

Ik bid om sterkte voor ieder die door deze virus is besmet.
Dat God hun de kracht geeft met geduld hun lijden te dragen.Kaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Alle pastores

Van:
Frederika

Dat ze hun tijd toch kunnen invullen in deze rare tijd zonder alle kerkvieringen en voor alle vrijwilligers van onze Moeder van de Verlosserkerk.Kaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Voor alle verzorgenden die zich inzetten voor de corona patiënten.

Van:
Gatha Hoogland

Ik wil gebed voor al die mensen die zich met hart en ziel inzetten voor de zieke medemensen.Kaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Ed Hoogland

Van:
Gatha Hoogland

Voor mijn lieve man die met zijn ziekte dit niet mee hoeft te maken. Ik bid om kracht.Kaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Voor vader en moeder

Van:
Bernadet

Voor mijn vader en moeder, Oma Annie en Opa Henk. Die niet meer bij ons zijn…Kaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Gatha

Van:
Agnes

God,
Geeft Gatha Uw sterke kracht in deze moeilijke tijd.
Bijzonder dat Gatha hebt Ed niet zo lang geleden verloren. Moge Ed ziel in vrede rusten.Kaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Yonas Yudistira

Van:
Agnes

Moge God neem de ziekte van Yonas weg dat hij snel gezond worden.Kaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Kees

Van:
Carin

Ik mis je….Kaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Alle kinderen en grootouders

Van:
Luisa Hagens

Voor alle kindjes die hun grootouders nu niet kunnen zien. Maar ook voor alle oma’s en opa’s die hierdoor hun kinderen en kleinkinderen moeten missen. Dat we snel weer bij elkaar mogen zijn na deze onzekere Corona- periode.Kaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Voor alle mensen die eenzaam thuis zitten.

Van:
Gerard en Joke van de Mast

Dat ze de moed niet verliezen en medemensen treffen die hen opbeuren.Kaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Voor de zachtmoedigen, de mensen zonder ego

Van:
sjakkie

Jezus zegt: ‘Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven.’Kaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Eva-Maria Brandjes

Van:
Diaken John

Dat je nu mag leven voor eeuwig in het Licht.
á Dieu.Kaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Peter

Van:
Els

Ik bid om genezing voor een goede vriend van mijn vader die nu voor zijn leven vecht op de intensive care, helaas is hij gegrepen door het coronavirus en heeft hij een dubbele longontsteking.Kaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Anny Knijnenburg

Van:
Ingrid Dekker

Lieve Vader in de Hemel wilt U Anny bijstaan en bij U mogen ontvangen. Zodat zij van pijn en benauwdheid is verlost.Kaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Alle parochianen

Van:
Pastoor George

Hemelse Vader, Moge deze epidemie
ons daardoor geven
minder ik-gericht te zijn,
minder indi­vi­dua­lis­tisch
en ons hart meer openen
voor al die andere mensen in de wereld
die zoveel slechter af zijn.


 

Kaarsje voor: Kaarsje altijd brandend
Alle zieke mensen

Van:
Greetje

Ik steek een kaarsje op voor alle mensen die zijn overleden en een kaarsje voor de mensen die besmet zijn met het coronavirus, dat al deze mensen mogen genezen.Kaarsje voor: Kaarsje altijd brandend

Jan

Van:
Dirk van Eeken

Moeder Maria wees onze hulp in deze moeilijke tijd. Ik bid voor jou Jan.