Zalig verklaard computerwonder

In de basiliek van H. Fran­ciscus in Assisi is op 10 oktober het katho­lieke Italiaanse computerwonder Carlos Acutis zalig ver­klaard. Hij was amper 15 jaar toen hij overleed aan leu­kemie. Bij le­ven was deze jongen zeer gelovig en bedre­ven met com­­puters. Hij maakte als tien­jari­ge een web­­site over ver­schijningen van Maria, stel­de een lijst sa­men van eucharistische mi­ra­kels en hij ver­kondigde het geloof op veel ver­schil­lende ma­nie­ren via internet.

Rolmodel

Deze jongen kan een rolmodel zijn voor vele jonge­ren die de verlei­ding­en van het internet in deze tijd niet kunnen weerstaan. Paus Fran­ciscus spreekt zich in zijn encycliek Fratelli Tutti uit over de problematiek rondom migratie­pro­ble­­matiek, kli­maatcrisis en politieke conflicten, maar ook over de digitalisering in onze samen­le­ving.

Heiligverklaring?

Om zalig verklaard te worden is de levenswandel belangrijk, maar bij Carlos was het duidelijk: een Braziliaans kind genas in 2013 op miraculeuze wijze van een dodelijke ziekte toen het tot Acutis gebeden had. Dit wordt beschouwd als een ‘wonder’. Als er zich een tweede wonder voordoet dat gerelateerd kan worden aan deze jongen, dan staat een heiligverklaring niets in de weg.