Kindercatechese Kica


Kica staat voor kindercatechese en is bedoeld voor kinderen vanaf groep 5 (die wel of niet hun Eerste Heilige Communie hebben gedaan) t/m groep 8. De doelstelling van de kindercatechese is, om vanuit de parochie, de kinderen de mogelijkheid te geven om op een aangepaste manier bezig te zijn met thema’s/onderwerpen die te maken hebben met geloof en samenleving.
Vanaf groep 5 tot het einde van de basisschool, komen kinderen om de drie/vier weken vijf kwartier bij elkaar (op een doordeweekse avond) om zich bezig te houden met een bepaald onderwerp.

Bijeenkomsten

Iedere bijeenkomst wordt eerst de Kicakaars aangestoken en wordt er een lied gezongen. We lezen een verhaal en daarna wordt er steeds iets anders gedaan. Dat kan zijn: knutselen, knippen, plakken, tekenen, een spel, napraten over het verhaal met vragen, een zoekopdracht, een puzzel, een DVD kijken. Kortom; er wordt naar gestreefd om zoveel mogelijk verschillende werkvormen te gebruiken, om de bijeenkomsten voor de kinderen aantrekkelijk te houden.

Feesten in het Kerkelijk jaar

Ieder jaar is er een cyclus van onderwerpen, die aan de orde komt.
Het eerste jaar (als de kinderen in groep 5 zitten) wordt er stil gestaan bij een aantal feesten/periodes van het (kerkelijk) jaar, zoals St. Maarten, Advent, Kerstmis, Vastentijd, Pasen, Pinksteren.

  • In het tweede jaar (als de kinderen in groep 6 zitten) wordt uitgegaan van het Oude Testament.
  • In het derde jaar (als de kinderen in groep 7 zitten) staat het Nieuwe Testament (het leven van Jezus) centraal.
  • En in het vierde jaar (als de kinderen in groep 8 zitten) “cirkelen” we rondom de Geloofsbelijdenis.

Ieder Kicajaar wordt op een speciale manier afgesloten.
Eén keer per jaar is er een gezamenlijke avond met alle Kicagroepen.