Jongerenproject Praatpaal

Praatpaal is een project voor alle jongeren die op het voortgezet onderwijs zitten. Om de 4 à 5 weken komen de jongeren bij elkaar. In de groep wordt gepraat over verschillende onderwerpen die samenhangen met de interesses van de leeftijdsfase waarin ze verkeren. De sfeer in de groep en de aandacht voor elkaar is even belangrijk als de inhoud.
Onderwerpen die in het eerste jaar in de groep aan bod komen: karaktereigenschappen, school, vriendschap, geloof, je eigen kamer, discriminatie, verschil jongens – meisjes, enz., enz. Naast al deze onderwerpen worden er ook activiteiten ondernomen. Er zijn Praatpaalgroepen die al langer dan 5 jaar bestaan.