Pastoraal Team

Het pastoraal team bestaat uit:

Wilt u informatie over doop, Eerste Heilige Communie en H. Vormsel dan kunt u contact opnemen per mail (pastoraalteam@parochiefranciscus.net). Wilt u contact in verband met een ziekenzalving/-zegen, dan kunt u bellen met kapelaan Julius (06-21417369).

Het Pastoraal Team van de H. Franciscusparochie is gevestigd op de:
Rijksstraatweg 28
2022 DA  Haarlem
E-mailadres: pastoraalteam@parochiefranciscus.net