Hoogfeest St Jozef – 19 maart – begin Jozefjaar – Viering in de Adelbertuskerk 19.00-20.00 u.