Huwelijk

Foto: Murni Latif

Het kerkelijk huwelijk is één van de zeven sacramenten die de Katholieke kerk rijk is en is de vereniging van man en vrouw. Overigens is niet de priester of diaken bedienaar van het sacrament, maar dienen jullie elkaar het sacrament zelf toe door jullie ja-woord naar elkaar uit te spreken! De priester of diaken is er getuige van en vraagt daarna Gods zegen over jullie huwelijk en zegent en besprenkelt de ringen met wijwater.

Het sacrament van het huwelijk kan men alleen aan elkaar toedienen als tenminste één van de partners katholiek is gedoopt. Als één van de partners niet is gedoopt of gedoopt in een andere traditie, dan is toestemming (dispensatie) van het bisdom nodig. Dit regelt de priester of diaken. Voorafgaande aan deze bijzondere viering van het huwelijk, vindt er een periode van voorbereiding plaats.

Wilt u meer informatie over trouwen in onze parochie? Dan kunt u contact opnemen. Bijvoorbeeld na een viering met de voorganger of neem contact op met het Pastoraal Team via pastoraalteam@parochiefranciscus.net of bel 06-55 627 670.