Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Hier kunt u het Algemeen Reglement Bescherming Persoonsgegevens Parochies 2018 inkijken en downloaden.