Vormsel

Iedereen die is gedoopt kan worden gevormd. Het is het sacrament waarmee je de kracht van de Heilige Geest ontvangt om je sterker in je geloof te maken. Meestal worden jongeren gevormd, maar ook volwassenen die wel zijn gedoopt maar niet zijn gevormd, kunnen alsnog het Vormsel toegediend krijgen. Net als bij de doop wordt je door de priester of diaken voorbereid op het ontvangen van het Heilig Vormsel. Bij jongeren gebeurt dit meestal in groepsverband, bij volwassenen meestal individueel. Volwassenen worden vooral tijdens de Paaswake gevormd. Jongeren worden jaarlijks gemeenschappelijk gevormd.

De tieners die zich hierop voorbereiden zitten veelal op regionale middelbare scholen. Het accent van het sacrament van het vormsel is volwassen worden in het geloof. Uitdragen waar je voor staat in de voetsporen van Jezus. Dit vraagt om een eigentijdse voorbereiding gericht op de drie aspecten van vieren, leren en dienen.

Wilt u meer informatie over het Vormsel bij onze parochie? Dan kunt u contact opnemen. Bijvoorbeeld na een viering met de voorganger of neem contact op met het Pastoraal team via e-mail of bel 06-55 627 670.