Sacrament van boete en verzoening

De biecht is het sacrament van boete en verzoening. In dit sacrament kan iedereen vergeving vinden. De biecht bewerkt Gods vergeving wanneer de biechteling berouw heeft, zijn zonden belijdt en het voornemen maakt niet meer te zondigen.
Dit sacrament geeft de mogelijkheid met God steeds opnieuw te beginnen. Als we biechten, omhelst God ons!

Viering van de verzoening rondom Goede Week en Kerstmis: Voor of na de viering van de Eucharistie of op verzoek en afspraak.

Wilt u meer informatie over het sacrament van boete en verzoening bij onze parochie of wilt u een afspraak met een van onze priesters? Dan kunt u contact opnemen na een viering met de voorganger of neem contact op met het Pastoraal Team via e-mail of bel 06-55 627 670.