Wijding

Door het ontvangen van dit sacrament wordt iemand tot diaken, priester of bisschop gewijd. De Wijding is het sacrament van dienstbaarheid aan de gemeenschap. Het is een kerkelijke bezegeling van een roeping.

Door het wijdingssacrament is Jezus op een bijzondere manier aanwezig als priester of diaken. Hij mag een plaatsbekleder van Jezus zijn en vervult een bijzondere taak in de geloofsgemeenschap.

Foto: Door handoplegging en gebed ontvangt Pastoor George Paimpillil hier zijn wijding van zijn bisschop in India.Twee diakens worden tot priester gewijd door Mgr. Dr. Jos Punt.