Wijding

Door handoplegging en gebed ontvangt Pastoor George hier zijn wijding van zijn bisschop in India.

Op 15 juni 2019 zijn er in de St. Bavokathedraal in Haarlem, traditioneel op de zaterdag na Pinksteren, twee diakens tot priester gewijd door Mgr. Dr. Jos Punt. De twee wijdelingen zijn de 28 jarige uit Polen afkomstige Maciej Gradzki en de 49 jarige Eric Fennis.

Pastoor George wordt tot priester gewijd.Twee diakens worden tot priester gewijd door Mgr. Dr. Jos Punt.