Doop

Het doopsel is het eerste sacrament dat een mens ontvangt, vaak al als baby enkele maanden na de geboorte. Het maakt ons tot kind van God en neemt ons op in de gemeenschap van de Katholieke Kerk.

Iedereen kan gedoopt worden. Zowel pasgeborenen als jongeren en (jong)volwassenen kunnen zich laten dopen. Dit kan op verschillende momenten: baby’s en kleine kinderen kunnen tijdens de mis op zondagochtend worden gedoopt of in een aparte viering.

Jongeren en (jong)volwassenen worden meestal in de Paaswake gedoopt. Voorafgaande aan het doopsel word je door de priester of diaken voorbereid op het ontvangen van het doopsel.

Wilt u meer informatie over het gedoopt worden in onze parochie? Dan kunt u contact opnemen na een viering met de voorganger of neem contact op met het Secretariaat Pastoraal Team via e-mail of bel 06-55 627 670.

Kijk hier naar een opname van een doopviering