Doop

Het doopsel is het eerste sacrament dat een mens ontvangt, vaak al als baby enkele maanden na de geboorte. De doop neemt ons op in de gemeenschap van de Katholieke Kerk.

Iedereen kan gedoopt worden. Zowel pasgeborenen als jongeren en (jong)volwassenen kunnen zich laten dopen. Dit kan op verschillende momenten: baby’s en kleine kinderen kunnen tijdens de mis op zondagochtend worden gedoopt of in een aparte viering.

Jongeren en (jong)volwassenen worden meestal in de Paaswake gedoopt. Voorafgaande aan het doopsel word je door de priester of diaken voorbereid op het ontvangen van het doopsel.

Meer informatie:
Wilt u meer informatie over gedoopt worden in onze parochie dan kunt u het Pastoraal Team mailen of bellen: pastoraalteam@parochiefranciscus.net, tel.: 06-55 627 670.
U kunt ook direct contact opnemen met de voorganger na een viering.

Kijk hier naar een opname van een doopviering