Contact

H. Franciscusparochie i.o.

Algemene post- en contactadres en vestiging van het pastoraal team en het bestuur van de H. Franciscusparochie i.o..

Rijksstraatweg 28
2022 DA  Haarlem-Noord

Informatie over Doop, 1e H. Communie, H. Vormsel, Huwelijk of Ziekenzalving.

06-556 27 670
pastoraalteam@parochiefranciscus.netParochiesecretariaat

Het adres van het parochiesecretariaat is:
Frans Netscherlaan 12
2071 AZ  Santpoort-Noord
023 – 583 5785
parochiesecretariaat@parochiefranciscus.net

Het secretariaat is open op werkdagen van 09.30-12.00 uur en is het adres voor:

  • algemene vragen;
  • het opgeven van misintenties. Deze worden in alle kerken van de parochie voorgelezen; (adviesgift € 11 cash of via bankrekening NL 84 INGB 0007 2419 83)
  • doorgeven van verhuisbericht en wijziging van samenstelling binnen het gezin;
  • veranderingen voor bezorging Franciscus Magazine;
  • kerkelijke in- en uitschrijvingen;
  • het reserveren van een ruimte voor liturgisch gebruik, koorrepetities, vergadering of waardige verhuur.


Uitvaarttelefoon

Het telefoonnummer voor uitvaarten en informatie: 06-300 39 046.Bestuur van de H. Franciscusparochie i.o.

In het menu ‘Bestuur’ vindt u alle informatie omtrent het bestuur van de H. Franciscusparochie i.o..