Steek op zondag 1 november tussen 12.00-14.00 uur een kaars op in de kerken voor diaken John Versteeg als teken van gebed en afscheid