Geschiedenis kerkhof

Ontstaan kerkhof
Kort na de bouw van de eerste Rooms Katholieke kerk in de gemeente Schoten gewijd aan St. Bavo werd ook begonnen met de aanleg van een eigen kerkhof. Dat werd op 29 april 1857 ingezegend door de deken van Haarlem. Het kerkhof was, naast de parochianen van Schoten, ook geliefd bij inwoners van enkele omliggende gemeenten zoals Halfweg, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, omdat de daar wel aanwezige kerken niet beschikten over een eigen kerkhof. 

De gemeentelijke begraafplaats aan de Kleverlaan had een katholiek gedeelte maar dat was niet erg in trek. In 1897 werd, ten behoeve van de R.K. kerken in de binnenstad van Haarlem, begraafplaats St. Barbara aan het Soendaplein in gebruik genomen.

Renovatie
Bij het 150-jarig bestaan van het kerkhof in 2007 werd door het parochiebestuur besloten tot een flinke renovatie. Die was noodzakelijk omdat als gevolg van de Arbowet het handmatig delven van graven niet meer werd toegestaan.

Columbarium
Naast de mogelijkheid tot begraven beschikt het kerkhof ook over een Columbarium (= urnenbewaarplaats) voor parochianen en anderen die de voorkeur gaven aan een crematie.

Monumentje voor ongedoopte kinderen
Op initiatief van enkele parochianen (Joop de Ridder en Joop de Soet) is op 16 februari 2008 achteraan op het kerkhof een monumentje geplaatst en ingewijd ter herinnering aan alle kinderen die vroeger doodgeboren waren. Zij waren dus niet gedoopt en mochten daarom ook niet in gewijde grond worden begraven. Het monument en de inscriptie daarop is ontworpen door Joop de Soet. De uitvoering is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de stichting St. Jacobs Godshuis.

Begraafplaatsreglement
Alle begraafplaatsen dienen te beschikken over een Begraafplaatsreglement waarin de gang van zaken bij begrafenissen en daarna wordt geregeld. Ook kerkhof St. Bavo heeft het reglement dat in november 2015 is herzien en aangepast aan de vernieuwde ‘Wet op de lijkbezorging’. Het reglement is bisschoppelijk goedgekeurd en trad in werking op 12 september 2014.
Het nieuwe reglement zal bij alle nieuwe begravingen en bijzettingen aan de rechthebbenden worden verstrekt maar uiteraard kunnen ook andere belanghebbenden het opvragen via het parochiesecretariaat.
Het reglement is ook beschikbaar in de vorm van een boekje, maar kunt u hier lezen.