Heilige Communie – Eucharistie

De Heilige Communie is een belangrijk onderdeel van de H. Mis of Eucharistieviering. De eucharistie is een werkzaam teken van het door Jezus Christus bewerkte heil.
Het is niet alleen een symbool, maar ook een middel waardoor mensen daadwerkelijk het geluk kunnen bereiken waartoe God hen heeft geroepen.

De Eerste Heilige Communie is het voor de eerste keer meedoen aan de eucharistieviering in de kerk. Na de doop is het de volgende stap in het vertrouwd raken met de kerk en het evangelie. Mocht uw dochter of zoon nog niet gedoopt zijn, dan is de doop een onderdeel van de voorbereiding.
De voorbereiding op de eerste Heilige Communie vindt plaats als de kinderen op de basisschool zitten. Zij kunnen een beperkte groepslocatie aan en bereiden zich voor op de deelname aan de Eucharistie.

Wilt u meer informatie over Eucharistievieringen ga dan naar ons menu aanstaande vieringen.

Wilt u meer informatie over de Eerste Heilige Communie? Dan kunt u contact opnemen. Bijvoorbeeld na een eucharistieviering met de voorganger of neem contact op met het Pastoraal Team via e-mail of bel 06-55 627 670.