Boeteviering

Dinsdag 30 maart werd er een boeteviering gevierd in de Engelmundus- en de Adelbertuskerk in onze parochie.
Deze viering gaf de gelegenheid aan gelovigen om zich samen te bezinnen, hun fouten te overdenken en alle tekortkomingen neer te leggen bij God die een barmhartige Vader is.

In deze viering werden we meegenomen om ons geweten te onderzoeken aan de hand van het Wees Gegroet.

Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u.
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, Moeder van God
Bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood.

Na de viering was er gelegenheid om het sacrament van boete en verzoening te ontvangen.