Witte Donderdag 2021 in de H. Franciscusparochie

Gisteren, vanaf de avondmis op Witte Donderdag, startte de tijdspanne die het triduüm van de gekruisigde, begraven en verrezen Heer wordt genoemd. In dit paastriduüm voltrekt het paasmysterie zich: de overgang van de Heer uit deze wereld naar de Vader.

De naam triduüm wordt gebruikt voor Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag, de laatste drie dagen voor Pasen en wordt afgesloten op Paaszondag. In deze dagen herdenken wij de gebeurtenissen die de kern van ons Katholieke geloof vormen: het lijden, sterven en de verrijzenis van Jezus Christus. 

Witte Donderdag

In de avondmisviering van Witte Donderdag in de Engelmunduskerk en de Adelbertuskerk herdachten we het Laatste Avondmaal van Jezus met zijn apostelen, waarbij Christus de voeten van zijn leerlingen waste en we wierpen een licht op de woorden van Paulus over de instelling van Pasen in de Eucharistie.