Zondagmis Engelmunduskerk om 10.30 uur

Helaas is er per abuis een fout geslopen in de Franciscus Magazine. De zondagsvieringen beginnen in de Engelmunduskerk zoals gewoonlijk om 10.30 uur en niet om 10.00 uur.