Pinksteren – kinderwoorddienst Adelbertuskerk

Met Pinksteren viert de Kerk de uitstorting van de Heilige Geest over de leerlingen van Jezus, 50 dagen na zijn verrijzenis. Vanaf dat moment begonnen de leerlingen over Jezus te vertellen aan ieder die het maar horen wilde. En iedereen kon de leerlingen verstaan, ook al spraken ze een andere taal. Bij de kinderwoorddienst gaan we het hebben over hoe mensen elkaar dingen duidelijk kunnen maken zonder een taal die jij spreekt en die de ander verstaat.