Welkomstwoord van Pastoor George bij de openingsceremonie van het Bijbeljaar

Bijbeljaar Openingsceremonie

Goedemorgen en welkom aan u allen voor deze openingsceremonie van het Bijbeljaar 2019. Bijzonder welkom aan monseigneur Hendriks, onze hulpbisschop, Prof. Dr. Piet van Midden, alle genodigden en alle parochianen.

Welnu: de toekomst van de Kerk en van de maatschappij ligt in bijzondere ideeën en initiatieven. En hier is vandaag zo’n initiatief. Met het ‘Bijbeljaar’ 2019 willen we mensen op een speciale manier inspireren. De Bijbel was in alle tijden een bron van inspiratie. We mogen gerust zeggen dat de Bijbel één van de belangrijke bouwstenen is geweest in de vorming van de Europese cultuur.  Het is aan ons om dat in onze tijd opnieuw vorm te geven.

Wij hebben alle parochianen uitgenodigd om hun talenten creatief tot uiting te brengen in het verbeelden van Bijbelse thema’s. Het is een lange lijst van inspirerende ideeën geworden en we hebben ze samengeweven tot een programma. Heel bijzonder dat er zoveel ideeën naar voren kwamen en nog steeds binnen komen. De Bijbel leeft onder de mensen!

Allereerst wil ik onze hulpbisschop, Monseigneur Hendriks, danken voor zijn bereidheid om dit Bijbeljaar te openen. Als bisschop bent u op een bijzondere wijze verkondiger van het Evangelie en worden we herinnerd aan bisschop Willibrord die ons als eerste met de Bijbel in aanraking heeft gebracht.

Mijn bijzonder welkom ook aan Dr. Piet van Midden. Hij is een bekende Bijbelkenner verbonden aan de Universiteit van Tilburg en de spreker van deze dag. Groeien in de Bijbel is zijn specialiteit. Als geen ander heeft hij vele jonge mensen voor de Bijbel warm weten te maken.

Welkom aan alle genodigden, parochianen en de vrijwilligers. Ik wens u allen van harte een inspirerend uur toe!

Hier kunt u het welkomstwoord van pastoor George nog een keer beluisteren.