Goede Week en Pasen in de H. Franciscusparochie

Voor al de vieringen in de Goede Week en Pasen moet u zich inschrijven en willen wij u vragen dit weekend en volgende week de website en onze Nieuwsbrief Franciscus Actueel in de gaten te houden.

Op 1e Paasdag, zondag 4 april, is er om 11.30 u. een kinderwoorddienst in de Engelmunduskerk. Alle kinderen (en ouders) zijn dan van harte welkom.

Hier kunt u het volledige rooster van de Goede Week en Pasen bekijken

Per viering mogen maximaal 30 mensen deelnemen, daarom blijft reserveren verplicht via 023- 583 57 85 of het e-mailadres van het Parochiesecretariaat.