Jezus en de Goede Week

De werkgroep volwassencatechese in onze parochie gaat van start met een onlinebijeenkomst ‘Jezus en de Goede Week’.

De Goede Week en het daaropvolgende Paasmysterie vormt het hart van onze kerk. De bijeenkomst geeft verdieping en laat zien welke betekenis de Goede Week voor ons vandaag de dag heeft en kan hebben. De avond zal bestaan uit drie delen waarbij elk deel zal bestaan uit een korte voordracht met aansluitend onderlinge uitwisseling tussen de deelnemers. De avond zal ingeleid worden door pastoor George.

U bent van harte welkom op
maandag 29 maart van 19.15 tot 21.00 u.

Geef u direct op via vjmborgonjen@parochiefranciscus.net
of bel/app 06-504 34 719. U krijgt dan een link toegestuurd waarop u alleen maar hoeft te klikken om deel te nemen.