Uitje naar Dokkum | H. Franciscusparochie

Op vrijdag 6 september brachten acht parochianen een bezoek aan Noord-Friesland. De dag begon met het bezichtigen van de kerk en terp in Hogebeintum nabij Holwerd. De fraaie kleine kerk, gelegen op de hoogste terp ter wereld, bevat een schat aan historische rouwborden.

Daarna wandelden we langs de nabijgelegen Harsta State, een 15e eeuws landhuis.

De tocht werd voortgezet met een lunch in Dokkum waarna we ontvangen werden in de kerk van H. Martinus en H.H. Bonifatius en Gezellen kerk. In deze kerk in het centrum van Dokkum wordt o.a. de schedel van de Heilige Bonifatius bewaard.

Afsluitend bezochten we de nabijgelegen Bonifatiusbron met de Bonifatiuskapel, gebouwd op initiatief van pater Titus Brandsma.