Themaviering nieuwe stijl succesvol van start | Adelbertuskerk

Themaviering 13 maart 2019

Op woensdag 13 maart werd de eerste Themalunchviering nieuwe stijl gehouden in de Adelbertuskerk. Een nieuwe aanvangstijd: 11.00 uur! en een wat andere opzet van de viering zelf, waren goed gekozen ingrediënten voor deze Woord- en Communieviering waarin diaken John Versteeg voorging.

Thema, lezingen en liederen waren mooi op elkaar afgestemd door de voorbereidingsgroep en de krachtige ondersteuning door koor en organist maakten deze viering over de lente in de Bijbel en de Bijbel in de lente tot een feestje.

De aansluitende gezamenlijke lunch was uitstekend voorbereid door de dames van de koffiegroep en het werd een gezellig en ongedwongen samenzijn, waarin ook nog tips aan de organisatoren werden doorgegeven.

Al met al een goede opzet voor de volgende viering, op woensdag na Pinksteren, 12 juni.