Sobere-vasten-maaltijd & Vastenbrunch | Parochiezaal Engelmunduskerk en Mariakerk

Vastentijd

Sobere-vasten-maaltijd met Bijbels thema

Op dins­dag­­­avond 19 maart om 18.00 u. is er in de paro­chie­zaal van Driehuis een sobere-vasten-maal­tijd met bij­bels the­ma. We gaan luisteren naar het bijbel­verhaal over het ge­sprek bij de bron van Jezus met een Sama­ritaanse vrouw. Dat past bij het vas­tenproject ‘Schoon water ver­andert alles’.

De bedoeling is dat iedereen die komt een eenvoudige boterham en/of stukje fruit meebrengt. Dat wordt ver­za­meld op een schaal en dat wordt onze gemeenschap­pe­lijke maaltijd. Voor koffie, thee en wa­ter! wordt ge­zorgd.

Natuurlijk zal er ook een trom­meltje aan­wezig zijn waarin u uw uitgespaarde geld voor het vas­ten­project kunt doen!

Samen naar een bijbelverhaal luisteren en daarna samen eten, dat kan een mooi gebeuren worden, daarom ver­wachten we veel nieu­we mensen. Opgeven is niet nodig. Iedereen uit de Fran­ciscus­parochie is van harte welkom.

…………………………………………

Vastenbrunch

Op zondag 31 maart organiseert de Contactgroep van de Mariakerk de traditionele Vas­tenbrunch na de viering van 10.00 u., Parochiecentrum, Lingestraat 1. De opbrengst hiervan komt geheel ten goede aan Helpende Handen Helpen. Dit jaar speciaal voor Sitio Agar het project van An­toon van Noyen in Brazilië dat 25 jaar geleden gestart is.

U kunt zich opgeven a.s. zondag bij een van de leden van de Contactgroep achterin de kerk of telefonisch via 023- 537 44 98, of via een brief­je in de brievenbus van het Parochiecentrum, Linge­straat 1 of per e-mail. U bent van harte welkom.