Korte terugblik op lezing: Wat is Kabbalah? | Naaldkerk

Jacobladder

Mike Bais nam ons afgelopen dinsdag 5 maart in vogelvlucht mee door de basis beginselen van de Kabbalah. De Kabbalah is oorspronkelijk de joodse mystieke traditie.

We kregen geen rechtstreeks pad naar persoonlijk geluk aangeboden maar werden rondgeleid door symbolen, betekenissen en krachten. Volgens de Kabbalah heeft alles een innerlijke (goede) en een uiterlijke (slechte) kant.
Kabbalisten werken aan die slechte kanten via spiritualiteit.

De tien sefirot en tweeëndertig paden van wijsheid van de kabbalistische levensboom werden uitgelegd en we kregen in een schema te zien hoe vier levensbomen verbonden zijn en de jacobsladder vormen en hoe de levensboom wordt geplant in een hof in Eden – Genesis 2:9.

Mike ging ook in op de verschillende vragen vanuit het publiek. Niet door er een vaststaand antwoord op te geven, maar vaak met een vervolgvraag.