Lezing: Wat is de Kabbalah | Naaldkerk

Levensboom

Spreker Mike Bais introduceert op deze avond wat het Kabbalisme te vertellen heeft over de Bijbel en Christelijke verhandelingen. Niet in de laatste plaats over de leer van Jezus Christus.

Kabbalah is de mystieke traditie van het Judaïsme maar heeft zich door de eeuwen heen laten zien als een levende leer die zich blijft ontwikkelen en ontvouwen. Daarbij maakt de Kabbalist gebruik van de diagrammen die we de Boom des Levens en de Jacobs Ladder noemen. Langs de Kabbalistische leer kunnen we Bijbelse verhalen vertolken en ervaren via vier wegen van interpretatie: de historische of letterlijke, de symbolische of metaforische, de metafysische of spirituele en de mystieke weg.