Stappen op weg naar diakenwijding

Op woensdag 29 maart heeft Vincent Borgonjen, in de kapel van De Tiltenberg in Vogelenzang, de eerste belangrijke officiële stap gezet in de voorbereiding op weg naar de diakenwijding. De eerste stap is de officiële aanvaarding van de kandidaat voor de wijding (admissio). Bisschop mgr. Hendriks heeft Vincent Borgonjen aanvaard en heeft daarmee diens roeping bevestigd.
Vincent Borgonjen is catechesedocent in onze parochie.

Wij feliciteren Vincent en zijn gezin van harte met deze eerste belangrijke stap.
Het pastoresteam en het bestuur van de H. Franciscusparochie i.o.

Stappen op weg naar diakenwijding

Stap 1: Admissio
De Kerk erkent het voornemen om zich te laten vormen tot het dienstwerk van diaken.

Stap 2: Aanstelling tot lector
Hierbij wordt de opdracht verleend om het Woord van God in de viering van de liturgie te verkondigen.

Stap 3: Aanstelling tot acoliet
Hierbij wordt de kandidaat gevraagd zich in te zetten voor de dienst aan het altaar.