Draag Christus de wereld in!

Zondag 30 april wordt er in de hele Katholieke Kerk Roepingenzondag gehouden. De gelovigen worden dan opgeroepen om op deze Wereldgebedsdag in het bijzonder te bidden voor nieuwe roepingen in de Kerk.

Waar leidt God jou naartoe op de weg van het geloof? Heb je er wel eens over gedacht om je door de Bisschop te laten zenden en mee te werken bij catechese of pastorale zorg. Of wil je priester worden? Denk je erover na om het dienstwerk van de Kerk en Gods boodschap van liefde voor te leven en uit te dragen?

“Roeping is geen stem van boven, die me vraagt om iets anders te zijn dan ik ben. Het is een stem vanbinnen, die me oproept om te worden hoe ik bedoeld ben, om de persoonlijkheid, die God me bij mijn geboorte heeft gegeven, te vervullen.”

Bij het Bonifatiusinstituut/De Tiltenberg in Vogelenzang kun je door studie, stage, gebed en gemeenschap kennis en vaardigheden opdoen om deze weg te verkennen. Kom gerust eens kijken of meld je aan voor info en een eerste kennismaking bij Vicaris G. Bruggink gbrugginkpr@gmail.com of bij Studieleider diaken- en catechistenopleiding drs. D. Wienen dwienen@tiltenberg.org, Zilkerduinweg 375, Vogelenzang.

Foto: Ramon Mangold