Speciale viering in de Pieterkerk

De vie­ring van zondag 6 septem­ber in de Pieterkerk was wel een heel bij­zon­dere. We vierden dat er een kindje ge­­doopt werd, er was een zilveren jubileum en ook nog eens een bisschoppelijke onder­schei­ding.

De jubilarissen Els en Frans de Leeuw wa­ren tevens meter en peter van Taliah Mpairwe, het kindje dat ge­doopt werd.

Cor­rie Haver, 42 jaar dirigente van eerst het Kinder­koor en later het Familiekoor kreeg de onder­schei­ding van Sint Bavo uitgereikt.

Het pastoresteam heten Taliah van harte welkom in de gemeenschap van gedoopten. We feliciteren de jubilarissen met hun zil­ve­ren jubileum en feliciteren en bedanken Corrie Haver van harte met deze zeer ver­dien­de onderscheiding.