Eerste Heilige Communie | Mariakerk

Op zondag 13 sep­tember ontving Gijs van Wieringen zijn Eerste Heili­ge Communie in een mooie vie­ring in de Maria­kerk. Het is de eerste keer dat Gijs volledig mocht deel­­nemen aan de ‘Maaltijd van de Heer’, de eucharistie. Het was de eerste keer dat hij het Lichaam van Chris­tus ontving (te communie ging).

Toe­kom­stige communicantjes, die op een later tijdstip in de Adelbertuskerk hun Eerste Hei­lige Com­mu­nie zullen doen hebben, samen met Gijs, de voorbeden en de Vredeswens verzorgd en ze zong­en in een kinderkoortje.

Wij hebben Gijs in dank­baarheid opgenomen in onze gemeenschap.