Speciale viering met aartsbisschop emeritus George Valiamattam | Mariakerk

Wij zijn zeer vereerd dat aartsbisschop emeritus George Valiamattam de H. Mis van zondag 17 november celebreerde in de Mariakerk. Pastoor George Paimpillil concelebreerde in deze H. Mis. Na deze viering was er een kort moment tot ontmoeting.

Mgr. Valiamattam studeerde filosofie in India en ging later naar de universiteit in Rome. Hij werd tot priester gewijd op 30 november 1963 in Rome. Na zijn wijding promoveerde hij in 1967 aan de Pauselijke Universiteit Gregoriana in Rome. Hij heeft een immens aantal stappen gezet om uiteindelijk benoemd te worden als eerste aartsbisschop van het aartsbisdom Thalassery in Kerala, India op 18 mei 1995.