Diesrede over Caritas door kardinaal P.K.A. Turkson | Utrecht

Vrijdag 22 november sprak kardinaal P.K.A. Turkson (Ghana) de Diesrede over Caritas uit op de Faculteitsdag van de Tilburg School of Catholic Theology in Utrecht. Pastoor George en een paar parochianen uit onze parochie waren hierbij aanwezig.

Voorafgaand aan deze rede was er in de Sint Catharinakathedraal te Utrecht een Eucharistieviering met grootkanselier W.J. kardinaal Eijk als hoofdcelebrant, met kardinaal Turkson en priesters van de Tilburg School of Theology.

“Caritas is de gemeenschap in Christus die de dienst aan de liefdadigheid bezielt, begeleidt en ondersteunt. Op deze wijze wordt de diakonia van naastenliefde een zichtbaar instrument van geloofsgemeenschap. Caritas is een relatie. Naastenliefde is alleen te leven met een interpersoonlijke relatie met de armen. Om die reden is volgens paus Franciscus Caritas de ‘meest begeerde van de deugden waarnaar we kunnen streven om God na te volgen’.”

Kardinaal Turkson (Ghana) is de eerste prefect van de op 17 augustus 2016 ingestelde dicasterie voor de bevordering van de gehele Menselijke Ontwikkeling. Paus Franciscus heeft bij de oprichting van deze Dicasterie aangegeven dat zij zich moet inzetten voor kwesties “met betrekking tot migranten, mensen in nood, zieken, uitgeslotenen en gemarginaliseerden, gevangenen en werklozen, slachtoffers van gewapende conflicten, natuurrampen en alle vormen van slavernij.”

Beeld Caritas: Liefde (Caritas), Hans Sebald Beham, 1539