Afronding Bijbeljaar 2019 | H. Franciscusparochie

Op zaterdagochtend 23 november sloten we in een mooie ceremonie het Bijbeljaar 2019 af. Een kleine 50 parochianen waren hiervoor op deze herfstachtige ochtend naar de Adelbertuskerk gekomen. Dr. Piet van Midden verzorgde zoals ook bij de opening van het bijbeljaar een mooie lezing. De bijbel als een reisgids, met oude verhalen die ook van vandaag zijn – als wij ons open durven stellen voor de verhalen …

In de lezing zijn we met het verhaal van de Emmaüsgangers samen afgedaald naar Emmaüs. Is het niet onze taak als christen om met elkaar mee te lopen in het leven…? Met elkaar op weg zijn, meelopen met elkaar of met degene die onze hulp, aandacht, zorg nodig heeft op dat moment, elkaar zien…
In het verhaal van de Emmaüsgangers vinden we ook de overgang van de jaarthema’s in onze parochie van het Bijbeljaar 2019 naar Ontmoeting 2020.
Dr. Piet van Midden vertelde ook zeer beeldend over ontmoetingen; geïntrigeerd door spreuken die hij las op huizen belde hij aan en ontmoette daar heel verschillende mensen met bijzondere verhalen.
Met elkaar meelopen, in stilte of met woorden, een vreemdeling ontmoeten, zien en open staan voor anderen, andere verhalen, elkaar ontmoeten…

waar ontmoeting en ontmoeten in het komend jaar centraal zullen staan in onze parochie

Peter Kortenoeven-Klasen en Ingeborg Claessens namen ons nog mee langs de activiteiten die in het kader van het Bijbeljaar zijn verzorgd in de parochie, het Adelbertuskoor en Frank de Ruyter omlijstte de ceremonie muzikaal, Anneke Donkers presenteerde het nieuwe jaarthema logo, de koffiegroep verzorgde de koffie met lekkers en pastoor George bedankte alle parochianen en andere betrokkenen die het afgelopen jaar tot een mooi en “succesvol” Bijbeljaar maakte.