Spaardoosjes Vastenactie

Heb je nog geld gespaard in je spaardoosje van de Vastenactie? Je kunt je spaardoosje inleveren bij het Kinderpaasfeest in de Adelbertuskerk, bij één van de andere kerken òf bij het parochiesecretariaat/paro- chiecentrum. Maar wel vóór Pasen! Of overmaken naar: NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie.