Adelbertuskoor

Het Adelbertuskoor zal op Eerste Paasdag voor het laatst zingen in de Adelbertuskerk. Vele jaren heeft het Adelbertuskoor de vieringen opgeluisterd met prachtig gezang, vaak met 4-stemmige Latijnse gezangen. Namens de gehele parochie willen wij het Adelbertuskoor van harte danken voor hun inzet en toewijding.