Boeken- en snuffelmarkt Engelmunduskerk

Afgelopen weekend was er de boeken- en snuffelmarkt in de Engelmunduskerk te Driehuis. Tevens werden er heerlijke oliebollen verkocht. Het was druk, de sfeer was goed. De opbrengst bedroeg na aftrek van de kosten EUR 5035,90. Deze komt geheel ten goede aan het onderhoud van de kerk. Wij willen graag alle vrijwilligers bedanken die zich hiervoor hebben ingezet.