Excursie naar Museum Catharijne Convent Utrecht

De aanmelding voor de excursie met rondleiding is gesloten.

Op vrijdag 7 juni kan er bij vol­doen­de belang­stelling een excursie met rondleiding gepland worden naar het Museum Catha­­rijne Convent, museum voor christelijke geschiedenis, in Utrecht. De rond­lei­ding zal zich richten op 3 thema’s: Kerk­schat Ut­recht, Kunst­voorwerpen die betrekking heb­ben op Haarlem en de kunstschat van het bisdom Münster.

Vervoer is per trein, ver­za­me­len in de stationshal Haarlem om 11.00 u., graag museum­kaart mee­nemen. Maximaal aantal deel­ne­mers is 15.

Opgave per e-mail bij het Cen­traal Secretariaat of 06-556 76 670.