Paastijd

De eerste 8 dagen van de paastijd (het Paasoctaaf) wordt afgesloten door Tweede Paaszondag, ook wel Beloken Pasen genoemd. Het woord beloken betekent afsluiten. Deze dagen worden allemaal gevierd als Hoogfeesten van de Heer.

Het evangelie volgens Johannes

Met Beloken Pasen is de paastijd niet gedaan, er resten maar liefst zes weken paastijd. Dit is een feestelijke tijd en de kleur in de liturgie is dan ook al die weken wit.
De evangelieteksten zijn uit het Johannesevangelie (behalve op enkele zondagen en op Hemelvaartsdag). Daarin lezen we o.m.: Vader, ik heb hen laten delen in de heerlijkheid waarin U mij hebt laten delen. Johannes wil dat wij ons laten doordringen van het besef dat we mogen delen in de vreugde en vrede van de verrezen Heer.

Paaskaars

In de zeven paasweken staat de paaskaars op een prominente plaats in de kerken. Op sommige plaatsen staat er een vont met gewijd doopwater bij. Water en vuur zijn symbolen van de Heilige Geest, de Geest waarin de verrezen Jezus onder ons is.