Pinksteren – kinderwoorddienst Adelbertuskerk

Met Pinksteren viert de Kerk de uitstorting van de Heilige Geest over de leerlingen. Vanaf dat moment be- gonnen de leerlingen over Jezus te vertellen aan ieder die het maar horen wilde. En iedereen kon de leer- lingen verstaan. Bij de kinderwoorddienst gaan we het hebben over hoe mensen elkaar dingen duidelijk kunnen maken zonder een taal die jij spreekt en die de ander verstaat.