Sacrament van het doopsel

Op zondag 5 mei is in de Engelmunduskerk Mara gedoopt in de naam van de Vader, de zoon en de heilige Geest. Wij heten Mara van harte welkom in onze parochie en feliciteren van harte de
ouders, peter en overige familie.