Palmzondag

Palmzondag

Vroeger kende de rooms-katholieke liturgie zowel een Palmzondag als een Passiezondag. (Op laatstgenoemde zondag werden afbeeldingen in de kerk met paarse doeken verhuld). Nu is Palmzondag tevens Passiezondag en luidt de officiële naam van deze dag: Palmzondag – passie van de Heer.

Intocht in Jeruzalem

Bij de openingsritus wordt het evangelie van de Intocht in Jeruzalem gelezen volgens Lucas. Ook het lijdensverhaal dat tijdens de viering wordt gelezen (meestal door meer stemmen) is uit het Lucasevangelie.

Palmtakken

In veel kerken en kloosters trekt men na het evangelie van de intocht en de wijding van de palmtakken in processie de kerk binnen. De gewijde takken werden en worden door velen zo lang mogelijk bewaard. Ze werden/worden gezien en gebruikt als afweer tegen allerlei onheil.


Palmpasenstok

Ontelbare volksgebruiken zijn aan deze zondag verbonden. De vogel, zwaan of haan van brooddeeg of taai op de palmpasenstok is een oud vruchtbaarheidssymbool. Vaak hangen aan de stok ook allerlei lekkernijen. Ook zijn er veel palmpasenliederen, wisselend per streek.
Zo zong/zingt men in Zutphen: Haantje op ‘n stökske, Met je rood, rood rökske, Geef het haantje ‘n stukske brood, Anders gaat mijn haantje dood.